Alimentatie naar vijf jaar

VVD, D66 en PvdA hebben in de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend om de partneralimentatie te beperken tot maximaal 5 jaar. 

Zorgen voor elkaar

Door met elkaar in het huwelijk te treden of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, nemen de partners in beginsel de verplichting op zich om voor elkaar te zorgen. Wordt de relatie beëindigd, dan eindigt deze verplichting niet automatisch. De ex-partners kunnen met elkaar afspreken dat gedurende een bepaalde periode de ene partner de andere partner financieel blijft ondersteunen. Dit heet partneralimentatie. Deze steun kan ook via de rechter worden afgedwongen.

Uitgangspunt bij hoogte en duur alimentatie

Indien de rechter de hoogte en de duur van de alimentatie moet bepalen, kijkt de rechter naar de financiële behoefte van degene die de alimentatie krijgt en de draagkracht van de degene die de alimentatie moet betalen. Vervolgens worden de toegekende alimentatiebedragen in de meeste gevallen jaarlijks geïndexeerd. In 1994 is besloten, dat - indien de alimentatie na 1 juli 1994 is afgesproken of vastgesteld - de alimentatieverplichting maximaal 12 jaar bedraagt. Duurde het huwelijk korter dan vijf jaar en zijn er geen kinderen, dan is de maximale duur van de alimentatieverplichting zo lang als het huwelijk duurde.

Bij een alimentatie blijven de ex-partners met elkaar te maken hebben of zij willen of niet.

●     Indien de inkomsten van de partner die de alimentatie moet betalen fors dalen,  bijvoorbeeld door ziekte of ontslag, dan kan deze inkomstendaling ertoe leiden dat de alimentatieverplichting wordt verlaagd.

●     De alimentatieverplichting stopt op het moment dat de ex-partner die de alimentatie ontvangt opnieuw in het huwelijk treedt of een geregistreerd partnerschap aangaat. In de praktijk kan dit tot allerlei spanningen leiden.

●     De VVD, D66 en PvdA zijn van oordeel dat de huidige alimentatieregeling vooral vrouwen remt in het financieel zelfstandig worden.

Kern van het voorstel

De kern van het voorstel is om het recht op alimentatie te verlagen van twaalf naar maximaal vijf jaar. Hierop gelden twee uitzonderingen:

●     Mensen die langer dan 15 jaar zijn getrouwd en binnen 10 jaar met pensioen gaan.

●     Partners die zorgen voor kinderen onder de twaalf jaar moeten langer dan vijf jaar alimentatie kunnen krijgen.

Het voorstel moet nog door het Parlement worden behandeld. Wanneer een parlementaire meerderheid voor dit voorstel is, zal dit op op zijn vroegst in 2019 van kracht kunnen zijn.

 

  

Terug

Meer nieuws

Uw woning heeft een eigen identiteit

Zoals iedereen in Nederland een naam heeft en een uniek Burgerservicenummer, heeft ook elke...

Lees meer

Wanneer is iets een tuinmeubel?

Is een (zeer) luxe barbecue een tuinmeubel? Dat was de vraag waarover de geschillencommissie van...

Lees meer

Mogen wij u uitdagen?

Sinds u rijexamen heeft gedaan kan het zijn dat er veranderingen in de wet zijn doorgevoerd en...

Lees meer