Een levenstestament. Een onderwerp om tijdig over na te denken

Met een levenstestament houdt u zelf de regie

In het levenstestament kunt u iemand aanwijzen, bijvoorbeeld uw partner of uw kinderen, in wie u vertrouwen heeft dat zij uw belangen goed zullen behartigen indien u dit zelf niet meer kunt door bv ziekte of een ongeval.

Een levenstestament bestaat vaak uit twee onderdelen:

  1. Onderwerpen die te maken hebben met financiële zaken 
  2. Onderwerpen die te maken hebben met medische en persoonlijke zaken

Voorbeelden van financiële onderwerpen

  • Toegang tot de verzameling digitale codes die gebruikt worden voor banken, sociale media, leveranciers, overheid, etc.;
  • De wijze waarop de communicatie met de bank en belastingdienst gaat plaatsvinden: wie wordt de gemachtigde indien u zelf deze handelingen niet kunt uitvoeren;
  • Instructies voor de verkoop van de woning indien u hierin niet meer zelfstandig kunt wonen.

Voorbeelden van medische en persoonlijke onderwerpen

  • Of u bij ernstige calamiteiten wel of geen medische behandeling en/of reanimatie wilt;
  • Wat uw visie is op een waardig en menselijk einde van uw leven;
  • De wensen rondom uw uitvaart;
  • De verzorging van uw huisdieren indien u hiertoe niet meer zelf in staat bent.

In een levenstestament wijst u iemand aan in wie u vertrouwen heeft. Deze persoon, de gemachtigde, zal dan namens u gaan handelen indien u hiertoe niet meer in staat bent. U kunt meerdere mensen als gemachtigde aanstellen. Bijvoorbeeld voor de financiële onderwerpen het ene kind en voor de andere onderwerpen een ander kind. Wat wel belangrijk is dat banken, verzekeringsmaatschappijen maar ook artsen slechts contact willen hebben met één gemachtigde.

Een notaris kan uw levenstestament aanmelden bij het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Inschrijving is overigens geen verplichting. Uitsluitend notarissen kunnen in dit register zien of er een levenstestament is ingeschreven. Een notaris zal alleen aan direct belanghebbenden informatie kunnen geven over de inhoud van het levenstestament.

 

Terug

Meer nieuws

Het vliegt, maar is het ook verzekerd?

De prijzen dalen razendsnel. En wat is nu leuker om op vakantie of tijdens de bruiloft beelden...

Lees meer

Groene kaart: mee op vakantie of niet?

De vakantie komt eraan. Dit betekent vaak dat u ook weer met de auto of caravan op pad gaat. Met...

Lees meer

Voorkom financiële tegenvallers: het belang van de dekking medische kosten

Is het nodig om de dekking Medische kosten mee te verzekeren op een reisverzekering als je op...

Lees meer