Er was toch een levensverzekering?

Levensverzekeringen zijn in twee hoofdgroepen in te delen.

Levensverzekeringen die gesloten worden voor vermogensopbouw. De klant betaalt bijvoorbeeld gedurende een periode van 20 jaar maandelijks premie. Is de klant op de einddatum na 20 jaar nog in leven, dan volgt er een uitkering. Bij onverhoopt overlijden binnen die 20 jaar, krijgen de nabestaanden een bepaald kapitaal uitgekeerd. Dit type levensverzekering, de gemengde levensverzekering, is vaak afgesloten in combinatie met een aflossingsvrije hypotheek. Enerzijds bouwt de klant met deze verzekering kapitaal op om op het eind van de looptijd van de hypotheek de lening te kunnen terugbetalen. Anderzijds ontvangen de nabestaanden bij onverwacht overlijden van bijvoorbeeld een van de kostwinners, een kapitaal waarmee zij de lening kunnen aflossen en in de woning kunnen blijven wonen.

De tweede is eenvoudiger. Hierbij geldt dat als verzekerde binnen een bepaalde periode komt te overlijden , de verzekeraar een kapitaal uitkeert aan de door de klant aangegeven persoon of personen. Deze laatste worden “begunstigden” genoemd. Na het overlijden hebben zij recht op een uitkering op grond van deze levensverzekering echter zij moeten dit wel opvragen bij de verzekeraar waar de verzekering is afgesloten. Weten deze nabestaanden wel dat er een verzekering is afgesloten die hen recht geeft op een uitkering? Wanneer zij dit niet weten, dan zullen zij zich na het overlijden ook niet bij de betreffende verzekeraar melden.

Onze rol als uw adviseur
Als uw adviseur begeleiden wij ook de uitkering van een levensverzekering. Wij weten welke verzekeringen u via ons kantoor heeft afgesloten en wie de begunstigden zijn. Bij een overlijden zorgen wij ervoor, dat de verzekeringen correct worden afgewikkeld. Wij zullen voor relaties van ons kantoor alles in het werk stellen om te zorgen dat bij een overlijden de nabestaanden die uitkering ontvangen waarop zij recht hebben.

Geen adviseur. Wat dan?
Het komt met enige regelmaat voor dat nabestaanden niet weten of degene die is overleden in het verleden een overlijdensrisicoverzekering heeft afgesloten. Vaak is er binnen de familie weleens over gesproken, maar na het overlijden wordt in het archief van de persoon die is overleden, geen informatie over een dergelijke verzekering gevonden. Incidenteel komt het ook voor dat mensen niet meer weten of zij zelf in het verleden wel of geen levensverzekering hebben afgesloten. 

Nederland telt veel levensverzekeringsmaatschappijen. Voor een consument is het niet te doen om al deze verzekeringsmaatschappijen individueel te benaderen met de vraag of hij zelf of de overleden persoon misschien in het verleden “ooit” een levensverzekering heeft afgesloten. Het Verbond van Verzekeraars, waarbij vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen in Nederland zijn aangesloten, heeft daarom een speciale zoekservice in het leven geroepen. Nabestaanden kunnen via deze service nagaan of de overleden persoon een levensverzekering had afgesloten. Ook de polishouder die weet dat hij ooit een levensverzekering heeft afgesloten, maar niet meer weet bij welke verzekeraar, kan hier terecht. Hieraan zijn, mede in het kader van de bescherming van de privacy, wel allerlei voorwaarden verbonden.

 

Terug

Meer nieuws

Uw woning heeft een eigen identiteit

Zoals iedereen in Nederland een naam heeft en een uniek Burgerservicenummer, heeft ook elke...

Lees meer

Wanneer is iets een tuinmeubel?

Is een (zeer) luxe barbecue een tuinmeubel? Dat was de vraag waarover de geschillencommissie van...

Lees meer

Mogen wij u uitdagen?

Sinds u rijexamen heeft gedaan kan het zijn dat er veranderingen in de wet zijn doorgevoerd en...

Lees meer