Uw auto: een rijdende bron van informatie

Moderne auto’s bevatten veel sensoren die permanent zaken meten. Waar u bent?  Hoe hard u rijdt?  Hoe dicht u op uw voorganger rijdt, etc.  Deze sensoren bij elkaar moeten er uiteindelijk toe leiden dat auto’s steeds meer zonder menselijke tussenkomst kunnen rijden en beter en tegen lagere kosten kunnen worden onderhouden.  Deze data kunnen worden uitgelezen op het moment dat de auto bij de dealer een onderhoudsbeurt krijgt en worden ook online uitgelezen. Autofabrikanten beseffen steeds meer dat deze data ook voor andere bedrijven interessant kunnen zijn en zij hiervoor geld willen betalen. Dit leidt vanzelf tot de vraag van wie die data eigenlijk zijn? Van de fabrikant van de auto of van u als eigenaar van de auto?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei a.s. treedt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Dit is Europese wetgeving die de rechten van burgers op het gebied van privacy beschermt. Op grond van deze Verordening kan de eigenaar van de auto gegevens die herleidbaar zijn naar zijn persoon “blokkeren”. Met dit blokkeren bedoelen we dan dat de eigenaar de dealer kan verbieden om deze gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het onderhoud van de auto. Nadat deze blokkade van kracht is geworden, mag de dealer de gegevens bijvoorbeeld niet verkopen aan derden.

Black box op verzoek van verzekeraars

Verzekeringsmaatschappijen zijn geïnteresseerd in uw rijgedrag. Dat kan ook via sensoren gemonitord worden. Op dit moment zijn er twee varianten. De eerste variant wordt aangeduid als Pay as you drive. Hierbij wordt de hoogte van de verzekeringspremie bepaald door het aantal kilometers dat u met de auto rijdt. De andere variant is Pay how you drive. Bij deze variant wordt de hoogte van de premie bepaald door uw rijgedrag. Goed rijgedrag wordt beloond met een korting op de verzekeringspremie. Het verschil met de autodealers is, dat u de verzekeringsmaatschappij vooraf toestemming geeft voor het verzamelen van deze data.

Verzekeringsmaatschappijen bepleiten nu dat bij wet wordt verplicht dat elke auto een black box krijgt. Deze applicatie meet het rijgedrag en houdt dit voor een periode van 8 seconden vast. Raakt de auto betrokken bij een ongeval dan kunnen deze 8 seconden na het ongeval worden “opgehaald” door de politie. Aan de hand van deze gegevens kan dan in veel gevallen worden vastgesteld of de bestuurder van de auto het ongeval verweten kan worden. Inmiddels hebben organisaties als ANWB  en Veilig Verkeer Nederland positief op dit idee gereageerd.

Terug

Meer nieuws

Schade door een onbekend motorrijtuig

Het risico van schade aan je auto kun je verzekeren. Maar het verhalen van de schade kan nog...

Lees meer

Op vakantie? Een paar tips

De vakantie-periode breekt weer aan. Graag geven wij u een paar tips mee.

Lees meer

Autoverzekeraars zien marges verdampen

Autoverzekeraars klagen steen en been. De uitkeringen die men moet doen voor schade worden...

Lees meer