Wees verstandig: beperk risico’s van brand

Rookmelders een must: Bij brand komen de meeste mensen niet om door het vuur maar door de rook. Zeker wanneer de brand in de nachtelijke uren ontstaat. Goed werkende rookmelders met een luide geluidssignalering kunnen dan het verschil tussen leven en dood betekenen. Plaats daarom rookmelders die je ook bij gesloten deuren goed hoort;

Maak apparatuur stofvrij: Het risico van brand kan ook beperkt worden door elektrische apparatuur regelmatig stofvrij te maken. 40 procent van de jonge ouders maakt het filter van de wasdroger niet na iedere wasbeurt schoon. En dit terwijl het in de top drie veroorzakers van woningbranden staat.

Houd deuren gesloten en maak afspraken: Doe bij het naar bed gaan de binnendeuren dicht. Ontstaat er toch brand dan vertraagt dit de verspreiding van de giftige rook. Wanneer er nog jonge kinderen in het gezin zijn, maak dan duidelijke afspraken welke ouder bij een calamiteit welk kind in veiligheid brengt.

Blus een brand maar weet ook wanneer je een brand niet moet blussen, maar direct moet vluchten.

Wilt u meer tips hoe u de risico’s van brand kunt beperken? De brandweer heeft de volgende digitale brochure ontwikkeld. Deze kunt u hier zonder kosten downloaden. https://www.brandweer.nl/media/7294/brandveilig-wonen-2017.pdf

 

 

      

 

Terug

Meer nieuws

Over auto’s valt altijd weer iets te vertellen

Over auto’s en verzekeringen valt altijd weer wat nieuws te vertellen. Even wat verschillende...

Lees meer

Goed om even bij stil te staan: de WOZ-waarde van uw woning

Elk jaar en uiterlijk eind februari ontvangt elke eigenaar van een woning van zijn of haar...

Lees meer

Ligt bij u de sleutel van de voordeur ook onder die ene bloempot?

Hoewel het aantal inbraken de laatste jaren daalt, is er alle reden om zelf maatregelen te nemen...

Lees meer