Welvaartsmaatschappij met veel schulden

Iedereen kan met schulden te maken krijgen. Bijvoorbeeld door werkloosheid of echtscheiding. Schulden veroorzaken veel zorgen en stress en leiden vaak tot een slechtere gezondheid. In Nederland heeft een op de tien huishoudens te maken met problematische schulden. Van een problematische schuld is sprake indien het totaal van de vereiste maandelijkse aflossingen op schulden hoger is dan de inkomsten waarmee deze schulden  kunnen worden afgelost.

Het kabinet wil komen tot een groot aantal maatregelen om de schuldenproblematiek te beperken. Enerzijds wil het kabinet maatregelen treffen die eraan moeten bijdragen dat schulden worden voorkomen of dat schulden te zwaar worden. Anderzijds wil het kabinet bevorderen dat de incasso van schulden meer zorgvuldig gebeurt.

Iemand die op dit moment meerdere schulden heeft, loopt het risico door verschillende deurwaarders en incassobureau’s te worden benaderd. Al deze partijen kijken alleen maar naar hun eigen vordering en trachten deze zo snel mogelijk geïncasseerd te krijgen. Juist bij personen met problematische schulden is te zien dat deze schulden voor een groot deel bestaan uit steeds hogere incassokosten. Een relatief kleine schuld kan juist door die oplopende incassokosten ondragelijk worden.

Mede op aandrang van de overheid zijn de gerechtsdeurwaarders in Nederland overgegaan tot een nieuw centraal platform: Schuldenwijzer.nl

De doelstelling van dit platform is onder meer:

  • Burgers vinden in dit register een totaal overzicht van hun schulden. Uiteraard kan alleen de burger inzicht krijgen in zijn eigen schulden en niet in die van anderen.
  • Burgers kunnen anderen, zoals schuldhulpverleners, toegang geven tot dit overzicht zodat direct vanuit de juiste gegevens ondersteuning kan worden geboden.

Ook worden op jaarbasis ongeveer 10 miljoen verkeersboetes opgelegd. Met grote regelmaat komt het voor dat mensen deze boetes niet kunnen betalen, waarna in snel tempo de boetes worden verhoogd. Juist door deze verhogingen komen mensen in financiële problemen. De overheid wil het daarom in de loop van 2019 mogelijk maken om bij bedragen vanaf 75 euro een betalingsregeling te treffen.

Terug

Meer nieuws

Uw woning heeft een eigen identiteit

Zoals iedereen in Nederland een naam heeft en een uniek Burgerservicenummer, heeft ook elke...

Lees meer

Wanneer is iets een tuinmeubel?

Is een (zeer) luxe barbecue een tuinmeubel? Dat was de vraag waarover de geschillencommissie van...

Lees meer

Mogen wij u uitdagen?

Sinds u rijexamen heeft gedaan kan het zijn dat er veranderingen in de wet zijn doorgevoerd en...

Lees meer