Zorgverzekeringen: Er valt echt iets te kiezen!

Twee verzekeringen

De ziektekostenverzekering valt in twee onderdelen uiteen. Op de eerste plaats is er de basisverzekering. Voor deze verzekering geldt een acceptatieplicht. Dat betekent dat u aan het eind van het jaar de verzekeraar van uw voorkeur kunt kiezen. Deze verzekeraar moet u accepteren. Ook al zou uw gezondheid op dat moment niet ideaal zijn. Op grond van de basisverzekering bent u voor de belangrijkste medische hulp verzekerd.

Daarnaast is er de aanvullende verzekering. Bij deze verzekering gaat het vooral om uitbreidingen van de basis-verzekering die niet voor iedereen even belangrijk zijn of waarvoor het verantwoord kan zijn deze niet te verzekeren maar voor eigen rekening te nemen indien toch een beroep wordt gedaan op deze medische hulp. Bijvoorbeeld fysiotherapie.

Twee verzekeringsvormen

In de kern zijn er bij de basisverzekering twee vormen waaruit u kunt kiezen. Formeel worden die aangeduid als “natura- en restitutieverzekering”. We leggen graag uit wat het verschil is.

Bij een natura verzekering sluit de verzekeraar overeenkomsten af met ziekenhuizen en medici. Wanneer u medische hulp nodig heeft, is het de bedoeling dat u zich wendt tot deze gecontracteerde medische hulpverleners. U wordt daar dan geholpen en de instelling regelt de vergoeding rechtstreeks met uw verzekeraar. Enerzijds is dit voor u makkelijk. Anderzijds kan dit uw keuze door welke medische instelling u zich wilt laat behandelen beperken. Wanneer u toch kiest om u te laten behandelen door een andere medische instelling dan die waarmee een contract is gesloten, loopt u het risico dat u een deel van de behandelingskosten zelf moet betalen. Om u gerust te stellen: dit speelt niet indien u bijvoorbeeld bij een verkeersongeval gewond raakt en direct medische hulp nodig heeft.

Bij een restitutieverzekering heeft u in beginsel de vrijheid om zelf de medicus te kiezen door wie u zich wilt laten behandelen. De nota die u voor deze behandeling ontvangt, kunt u  declareren bij de verzekeraar. 

Het verschil tussen een natura- en een restitutieverzekering is dus vooral dat u bij een restitutieverzekering een veel grotere eigen keuze heeft uit behandelaars.

Geen eenheidsworst

Zowel tussen de basisverzekering als de aanvullende verzekeringen maar ook tussen de natura en restitutie verzekeringen bestaan relevante verschillen, zoals die - door de verschillende ziektekostenverzekeraars die in Nederland actief zijn - worden aangeboden. Het is vrijwel niet te doen deze verschillen handmatig te analyseren en aan de hand daarvan te bepalen wat voor uw situatie de meest passende verzekering is. Veel zorgvergelijkers op internet zijn echter niet onafhankelijk en worden betaald door verzekeringsmaatschappijen zelf. Wilt u een zo objectief mogelijke vergelijking dan adviseren wij u gebruik te maken van de zorgvergelijker van de consumentenbond.  

Terug

Meer nieuws

Over auto’s valt altijd weer iets te vertellen

Over auto’s en verzekeringen valt altijd weer wat nieuws te vertellen. Even wat verschillende...

Lees meer

Goed om even bij stil te staan: de WOZ-waarde van uw woning

Elk jaar en uiterlijk eind februari ontvangt elke eigenaar van een woning van zijn of haar...

Lees meer

Ligt bij u de sleutel van de voordeur ook onder die ene bloempot?

Hoewel het aantal inbraken de laatste jaren daalt, is er alle reden om zelf maatregelen te nemen...

Lees meer