Auto & motorrijtuigen

De eerste verzekering die meestal wordt afgesloten is de autoverzekering en is daardoor ook de meest gesloten verzekering. De te betalen premie is een criterium wat zwaar weegt maar mag echter niet de doorslaggevende factor zijn. De voorwaarden die verbonden zijn aan zo'n verzekering alsmede hoe een maatschappij omgaat met een onverhoopte schade is zeker zo belangrijk. Het is daarom van belang om een goede vergelijking te maken tussen de verschillende autoverzekeringen van de vele verzekeraars. Wij maken gebruik van berekeningsprogramma's die niet alleen de premies vergelijken maar ook voorwaarden. Zo kunnen we een goede verzekering adviseren op basis van premie èn voorwaarden die het beste bij u past. Als onafhankelijk adviseur zijn wij in staat om nagenoeg elke autoverzekering voor u te sluiten, met uitzondering van verzekeringen van zgn. Direct Writers*.

Naast ons advies over een autoverzekering, schenken wij ook aandacht aan een drietal aanvullende verzekeringen. De ongevalleninzittendenverzekering, schadeinzittendenverzekering maar ook de rechtsbijstandsverzekering voor motorrijtuigen zijn dekkingen die zeker niet vergeten mogen worden om een optimale dekking te bieden voor u, uw inzittenden en uw auto.

Voor het sluiten van andere motorrijtuigenverzekeringen kunt u rekenen op dezelfde betrokkenheid. Wij brengen uw wensen in kaart en maak diverse vergelijkingen om op basis van premie en voorwaarden bv. uw motor, bromfiets of scooter goed te verzekeren.

* Noot: Direct Writers zijn maatschappijen die ervoor gekozen hebben om hun verzekeringsproducten rechtstreeks aan te bieden zonder tussenkomst van een gespecialiseerd adviseur. Er wordt vaak gedacht dat ze daardoor goedkoper zijn maar dat is veelal niet zo. En bij schade mist u een gespecialiseerd adviseur die u met raad en daad bij kan staan.