Privacyverklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Gerrit Janssen Assurantiën kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Gerrit Janssen Assurantiën, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Gerrit Janssen Assurantiën verstrekt.

Gerrit Janssen Assurantiën kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer en uw e-mail-adres
- Uw IBAN
- Uw polisnummer van één of meer verzekeringen
- Gegevens over geleden schade
- Uw IP-adres

Waarom Gerrit Janssen Assurantiën gegevens nodig heeft:

Gerrit Janssen Assurantiën verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of u telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Gerrit Janssen Assurantiën uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Gerrit Janssen Assurantiën bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Gerrit Janssen Assurantiën verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Gerrit Janssen Assurantiën worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gerrit Janssen Assurantiën gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gerritjanssen.nl. Gerrit Janssen Assurantiën zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Gerrit Janssen Assurantiën neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Gerrit Janssen Assurantiën maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Gerrit Janssen Assurantiën verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Gerrit Janssen Assurantiën op via info@gerritjanssen.nl.

Gerrit Janssen Assurantiën is als volgt te bereiken:

Postadres: Herweg 8, 4906 MB Oosterhout
Vestigingsadres: Herweg 8, 4906 MB Oosterhout
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70681511
Telefoon: 0162-428707
E-mailadres: info@gerritjanssen.nl