Nieuws overzicht

Over auto’s valt altijd weer iets te vertellen23-05-2019

Over auto’s en verzekeringen valt altijd weer wat nieuws te vertellen. Even wat verschillende “nieuwtjes” op een rij

Lees verder

Goed om even bij stil te staan: de WOZ-waarde van uw woning10-05-2019

Elk jaar en uiterlijk eind februari ontvangt elke eigenaar van een woning van zijn of haar gemeente hem weer…

In de beschikking van de gemeente wordt de nieuwe WOZ-waarde van de woning vastgesteld. Het is verstandig om deze beschikking met extra aandacht te lezen.

 

Lees verder

Ligt bij u de sleutel van de voordeur ook onder die ene bloempot?26-04-2019

Hoewel het aantal inbraken de laatste jaren daalt, is er alle reden om zelf maatregelen te nemen om te voorkomen dat u thuis te maken krijgt met een inbraak.

Lees verder

Werkgeversverklaring steeds vaker digitaal17-04-2019

In dit artikel leest u wat het verschil is tussen een werkgeversverklaring en een inkomensverklaring.

Als u in loondienst werkt en u wilt een hypotheek afsluiten dan zal de bank een verklaring willen ontvangen van uw werkgever waarin deze verklaart wat uw inkomen is. Dat vindt niet elke werknemer prettig. Voor hen is er goed nieuws.

Lees verder

Consumentenkoop? Als koper geniet u extra bescherming09-04-2019

De wetgever geeft extra bescherming aan consumenten die goederen kopen van een professionele verkoper. Maar gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen.

U loopt langs de plaatselijke autogarage. En daar staat hij: die mooie tweedehands auto die u al zo lang zocht. Na enig onderhandelen komt u tot overeenstemming.

Lees verder

Een levenstestament. Een onderwerp om tijdig over na te denken02-04-2019

In een testament kunt u regelen wat er na uw overlijden met uw bezittingen moet gebeuren. In een levenstestament kunt u een aantal belangrijke wensen vastleggen waarvan u wilt dat deze geëerbiedigd worden wanneer u zelf niet meer in staat bent deze uit te voeren.

Lees verder

Welvaartsmaatschappij met veel schulden25-03-2019

Nederland is een welvarend land. Maar niet alle inwoners zijn welvarend...

Naar schatting hebben bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens problematische schulden of het risico daarop.

Lees verder

Verschillen bij autoverzekeringen worden groter07-03-2019

Kijkt u alleen naar hoe hoog de premie is van uw autoverzekering? Vergelijken op prijs is prima, maar let ook op de voorwaarden.

Veel verzekeringsmaatschappijen passen de voorwaarden en premies van hun autoverzekeringen aan. Vooral jongeren krijgen te maken met hogere premies

Lees verder

Wij hebben méér dan 347 seconden voor u de tijd!25-02-2019

Bij grote financiële instellingen vinden aan de lopende band reorganisaties plaats. Bijna altijd is de opdracht om met minder mensen meer werk te doen. Dit alles uiteraard ‘in het belang van de klant’.

Lees verder

Wees verstandig: beperk risico’s van brand 19-02-2019

Hoe brandveilig is uw wasdroger? Dit en andere belangrijke vragen rondom brandpreventie.

Op het eerste gezicht een fraai resultaat: het percentage woningen waarin op dit moment een rookmelder aanwezig is, bedraagt maar liefst 70%. Maar kijken we verder dan schrikken we. In slechts 35% van de woningen werkt de rookmelder én hangt deze op de juiste plek.

Lees verder

Overlijdensrisicoverzekering: Wat is er nou precies aan de hand?04-02-2019

In de media is de afgelopen tijd het nodige te doen over overlijdensrisicoverzekeringen. In dit artikel gaan wij hierop in.

Elk mens komt op enig moment te overlijden. We weten dat met het stijgen van de leeftijd de kans op overlijden toeneemt.

Lees verder

Aflossingsblij? 29-01-2019

Kleinere hypotheekschuld, lagere woonlasten. Doen zou je zeggen! Maar let goed op wat de fiscale gevolgen zijn!

Op dit moment voeren de Nederlandse Banken de campagne “Aflossingsblij”. Doel is consumenten met een aflossingsvrije hypotheek te stimuleren tijdig te starten met het aflossen van de hypotheekschuld. Een goed bedoelde campagne waar wel wat kanttekeningen bij te plaatsen zijn.

Lees verder

Einde aan ongevraagd bellen24-01-2019

Het Kabinet wil een einde maken aan de ongevraagde telefoontjes waarmee instellingen u producten en diensten willen verkopen. 

Wanneer het aan het Kabinet ligt, zullen bedrijven en instellingen u in de toekomst alleen nog maar per telefoon mogen benaderen wanneer u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Lees verder

Vanaf 1 januari 2019 vergoeding van affectieschade mogelijk14-01-2019

Bij een ongeval is er sprake van schade. De hoogte van zowel de materiele als de immateriële schade wordt vastgesteld door een schade-expert. Maar kent u het begrip affectieschade?

Vanaf 1 januari 2019 is het ook in Nederland mogelijk wat in vrijwel alle andere landen van Europa al mogelijk is: vergoeding van affectieschade. Wat dit precies is, leggen wij in dit artikel uit.

Lees verder

Jong en op jezelf wonen? Even de verzekeringen controleren21-12-2018

Wie zelfstandig gaat wonen heeft veel dingen om (zelf) te regelen. Daar vallen ook de verzekeringen onder. 

In deze periode gaan veel jongeren in het kader van hun studie “op zichzelf” wonen. Een belangrijke periode in hun leven. Er verandert veel voor hen. Tot dan toe waren de jongeren vaak voor allerlei zaken verzekerd op de door hun ouders afgesloten verzekeringen. Met het zelfstandig gaan wonen verandert dat dus ook.

Lees verder