Aflossingsblij?

Aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheek waarbij gedurende de leningsperiode, vaak 30 jaar, geen aflossing op de schuld plaatsvindt. De volledige aflossing vindt in één keer plaats op het eind van de leningsperiode. Op deze manier wordt gedurende de gehele leningsperiode maximaal geprofiteerd van het fiscale voordeel om betaalde hypotheekrente op het belastbaar inkomen in mindering te brengen.

Schuld moet natuurlijk wel worden terugbetaald

Op het eind van de leningsperiode moet de hypotheekschuld worden terugbetaald. Huiseigenaren kunnen dat op verschillende manieren doen. In de meeste gevallen wordt gedurende de periode dat de lening loopt ook gespaard of belegd. De gedachte hierbij is, dat er gedurende de leningsperiode voldoende vermogen wordt opgebouwd om op het eind van de looptijd de schuld in één keer af te lossen. Een andere methode is om tegen die tijd de woning te verkopen en met de opbrengst de hypotheekschuld af te lossen. Ook is het soms mogelijk een nieuwe lening af te sluiten. De nieuwe lening wordt dan gebruikt om de oude lening af te lossen.

Houd uw toekomstige situatie in de gaten

Een aflossingsvrije hypotheek is op zichzelf een prima hypotheekconstructie. Wel is het belangrijk dat de huiseigenaar ruim van tevoren weet hoe hij op het eind van de looptijd de schuld gaat aflossen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 100.000 woningeigenaren onvoldoende vermogen opbouwen om te zijner tijd de schuld af te lossen en de kans lopen ook niet in aanmerking te komen voor het afsluiten van een nieuwe lening. Deze situatie kan voor deze huiseigenaren in de toekomst heel vervelend uitpakken. Weliswaar kan de woning worden verkocht om de hypotheekschuld terug te betalen, maar dan moet de woning wel worden verlaten. Het aantal beschikbare huurwoningen is beperkt. Wordt zo’n huurwoning toch gevonden, dan is de kans groot dat de huur hoger is dan de vroegere hypotheeklasten.

Aflossingsblij?

Banken voeren tegenwoordig campagne om consumenten met een aflossingsvrije hypotheek te stimuleren tijdig na te denken op welke manier zij de hypotheekschuld gaan aflossen. Op zichzelf is dit een prima insteek. Maar de campagne stimuleert ook om, wanneer hiervoor liquiditeiten beschikbaar zijn, de hypotheekschuld vervroegd af te lossen. Op dat punt raden wij aan om eerst advies in te winnen alvorens hiertoe over te gaan.

 

 

Terug

Meer nieuws

Uw woning heeft een eigen identiteit

Zoals iedereen in Nederland een naam heeft en een uniek Burgerservicenummer, heeft ook elke...

Lees meer

Wanneer is iets een tuinmeubel?

Is een (zeer) luxe barbecue een tuinmeubel? Dat was de vraag waarover de geschillencommissie van...

Lees meer

Mogen wij u uitdagen?

Sinds u rijexamen heeft gedaan kan het zijn dat er veranderingen in de wet zijn doorgevoerd en...

Lees meer