Auto alleen WA verzekerd? Denk aan de (auto)rechtsbijstandverzekering

Wie is aansprakelijk?

Wanneer je met jouw auto betrokken raakt bij een verkeersongeval dan komt al snel de vraag op tafel: wie is voor dit ongeval aansprakelijk? Het antwoord zal van tal van feiten en omstandigheden afhangen.

Drie type autoverzekeringen

Autoverzekeringen kan je in drie groepen indelen, te weten:

  1. WA-verzekering De verzekering dekt letsel en materiele schade die jij met de auto aan anderen toebrengt en waarvoor jij verantwoordelijk bent.
  2. Beperkt casco Naast het WA risico vergoedt de verzekering ook de schade aan jouw auto als gevolg van ruitschade, diefstal, brand, wildschade  en weersomstandigheden.
  3. Allrisk De allrisk verzekering geeft de vergoeding voor bovenstaande zaken aangevuld met de schade aan jouw auto als gevolg van een ongeval waarvoor jij zelf aansprakelijk bent of een onbekende tegenpartij.

Bepalen wie aansprakelijk is

Het bepalen wie voor een verkeersongeval aansprakelijk is, kan erg ingewikkeld zijn.

Wanneer je beschikt over een allriskverzekering dan keert jouw verzekeraar jouw schade uit en zal dan vervolgens zelf onderzoeken of de andere partij hiervoor wellicht aansprakelijk is. Is dit het geval dan zal de verzekeraar de schade op deze andere partij verhalen. Dat kost jou dus geen moeite.

Anders ligt dit wanneer je alleen een WA-autoverkering hebt. De schade aan jouw auto moet je dan zelf zien te verhalen op degene van wie jij van oordeel bent dat deze voor dit ongeval aansprakelijk is.

Die discussie zal bij een Nederlandse tegenpartij al lastig zijn. Helemaal lastig wordt het wanneer je bijvoorbeeld in Frankrijk een ongeval krijgt en je in het Frans allerlei partijen moet benaderen om hen te overtuigen dat niet jij maar de Franse tegenpartij aansprakelijk is voor jouw schade.

Autorechtsbijstand biedt je hulp

Heb je een WA- of beperkt casco verzekering voor je auto, denk dan na over een rechtsbijstandverzekering bij je autodekking. Zeker wanneer je met deze auto in het buitenland gaat rijden. Heb je een gezinsrechtsbijstandsverzekering, kijk dan of de dekking verkeers- of motorijtuigendekking meeverzekerd is. 

Krijg je te maken met een schade dan zal jouw rechtsbijstandverzekeraar de werkzaamheden verrichten om vast te stellen of jij aansprakelijk bent of dat de andere partij aansprakelijk is voor het ongeval. Mocht het oordeel zijn dat de andere partij aansprakelijk is dan zal de rechtsbijstandsverzekeraar namens jou deze andere partij aansprakelijk stellen.

Terug

Meer nieuws

Maak de woning tijdig herfst- en winterklaar

Het is herfst en de datum van 22 december waarop formeel de winter ingaat begint alweer in het...

Lees meer

Recht hebben en recht krijgen. Dat is niet hetzelfde

De meeste verschillen van mening los je op met een goed gesprek. Maar dit lukt helaas niet... Lees meer

Schade door een omgevallen boom: wie is aansprakelijk?

De herfst is begonnen! Dit kleurrijke seizoen, met vallende bladeren en frissere temperaturen,... Lees meer