De AOW-leeftijd blijft in 2029 ongewijzigd

AOW is stabiele pijler onder pensioen

Voor veel mensen bestaat het inkomen na pensionering uit vier onderdelen:

  • De AOW-uitkering;
  • De pensioenuitkering die is opgebouwd bij de oud werkgever(s);
  • Zelf afgesloten verzekeringen en spaarplannen;
  • Eigen vermogen.

De AOW-uitkering wordt uitgekeerd door de overheid. De idee is dat de werkenden van nu de AOW betalen voor wie nu gepensioneerd is. Anders dan bij pensioenen is er dus niet een fonds waar iedereen voor zijn eigen AOW spaart.

Leeftijd ingang AOW kan veranderen

In de Algemene Ouderdomswet (AOW) is een stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd geregeld. Jaarlijks wordt aan de hand van de gemiddelde, resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd de verdere verhoging van de AOW-leeftijd bepaald. De AOW-leeftijd wordt telkens vijf jaar van tevoren aangekondigd. Het CBS heeft aangegeven dat nog veel onzeker is over de verdere impact van COVID-19 op de sterfte. De prognose van de geslachtsneutrale levensverwachting op 65-jarige leeftijd in 2029 komt hierdoor uit op 20,89 jaar. Besloten is daarom dat de AOW-leeftijd voor 2029 niet wordt verhoogd. Deze blijft evenals in 2028 vastgesteld op respectievelijk 67 jaar en drie maanden.

Zou in de komende jaren de levensverwachting van 65-jarigen sterk stijgen of dalen dan zal dat gevolgen hebben voor de exacte ingangsdatum van de AOW voor hen die na 2029 de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Wil je jouw AOW-leeftijd berekenen dan kan je dat via de website van de Sociale Verzekeringsbank eenvoudig doen. De link naar deze site is  https://www.svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd

Terug

Meer nieuws

Een fietsstraat of een fietspad dat is niet hetzelfde

Er komen in Nederland steeds meer fietsstraten. Met aan het begin van de weg een bord waarop te...

Lees meer

Duurzaam schadeherstel

Duurzaam herstel moet de norm worden bij het afhandelen van schade, in plaats van vervangen Lees meer

Aansprakelijkheid tijdens sport en spel

Veel Nederlanders beoefenen sport via een vereniging. Vooral tijdens wedstrijden kan letsel... Lees meer