De lekkage moet wel onvoorzienbaar zijn!

Onzeker voorval

Het kenmerk van elke verzekering is, dat er sprake moet zijn van een onzeker voorval. De onzekerheid kan zitten in het moment waarop het voorval zich zal voordoen.

Elk mens komt te overlijden, maar om een levensverzekering te kunnen afsluiten moet op het moment waarop de verzekering wordt afgesloten het exacte moment van overlijden nog onbekend zijn. Gaat het niet om het moment waarop het voorval plaatsvindt, dan moet het onzeker zijn óf het risico zich zal voordoen. Neem een brandverzekering. Daarbij is het onzeker of er ooit een brand zal uitbreken.

Onverwacht en plotseling

In veel woonverzekeringen wordt het verzekeringsprincipe dat het moet gaan om een onzeker voorval in de polisvoorwaarden omschreven als dat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt onverwacht en plotseling is opgetreden.

Niet elke lekkage is onverwacht en plotseling

Indien door een krachtige storm een tak van een boom afwaait die vervolgens door het raam vliegt, waarna regen en wind leiden tot waterschade in de woning, dan zal er in het algemeen weinig of geen discussie kunnen zijn dat hier sprake is van een onverwachte en plotselinge gebeurtenis en zal de verzekering de door de lekkage ontstane schade vergoeden.

Anders is het wanneer water lekt door slecht onderhoud gedurende langere tijd. Denk bijvoorbeeld aan dakpannen die kapot zijn waardoor gedurende langere tijd water naar binnen stroomt. Of aan een douche waar voegen ontbreken in het tegelwerk of er scheuren zitten in de tegels rondom het doucheputje.

In die situaties zal de verzekering de schade die door de geleidelijke lekkage is ontstaan, niet vergoeden. Een woonverzekering is daarmee dus geen vrijbrief om geen onderhoud aan de woning te plegen!

Terug

Meer nieuws

Afhandeling van schade aan uw auto wordt eenvoudiger

 Het afhandelen van een schade kan best ingewikkeld zijn, zeker als het gaat om...

Lees meer

Positie ex-kankerpatiënten bij verzekeringen verbetert

Een afwijzing bij het aanvragen van een zorg- of overlijdensrisicoverzekering. Helaas komt het...

Lees meer

Ik ben het er niet mee eens…

U weet het zeker. De andere automobilist was de schuldige. Wat nu als uw eigen verzekeraar een...

Lees meer