Hoe aansprakelijk voelt u zich?

De AVP is een belangrijke verzekering

De Aansprakelijkheids Verzekering voor Particulieren, AVP, is een belangrijke verzekering. Meer dan 98% van de Nederlanders heeft een dergelijke verzekering vrijwillig afgesloten. Dat is terecht. Want een moment van onachtzaamheid kan een enorme schade veroorzaken. Denk aan het eenvoudige voorbeeld dat u vanaf het trottoir het fietspad oversteekt en net die fietser over het hoofd ziet die vervolgens ongelukkig komt te vallen en levenslang invalide raakt. Zonder AVP zult u de schade van deze ongelukkige fietser zelf moeten vergoeden. Een AVP kost op jaarbasis slechts een geringe premie. Hiermee verschaft u zich een grote bescherming tegen de financiële aansprakelijkheid voor door u begane onrechtmatige gedragingen.

Kern van de AVP: U moet volgens de wet aansprakelijk zijn

De kern van de AVP is dat deze verzekering bescherming wil bieden voor door u veroorzaakte schade waarvoor u volgens de wet aansprakelijk bent. Aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk zullen wij u proberen te laten zien wat het verschil is tussen volgens de wet aansprakelijk zijn en zichzelf aansprakelijk voelen.

Avondmaalsbeker

Iemand werkt als vrijwilliger voor de kerk. Bij het optuigen van de kerstboom stoot de vrijwilliger per ongeluk de avondmaalsbeker om die vervolgens op de grond valt. De schade aan de beker bedraagt tussen de €1.000 en €3.500! De vrijwilliger voelt zich voor deze schade verantwoordelijk. Immers door diens onoplettendheid is de beker beschadigd geraakt. Kijken we echter naar de wet dan moet er sprake zijn van onrechtmatig gedrag. Hierbij geldt dat een bepaalde gedraging niet onrechtmatig is enkel en alleen omdat door die gedraging schade is veroorzaakt. Een gedraging is pas onrechtmatig wanneer de mate van waarschijnlijkheid van schade zo groot is, dat de dader naar maatstaven van zorgvuldigheid zich van de gedraging had moeten onthouden.

In het geval van de avondmaalsbeker had de vrijwilliger gedaan wat haar gevraagd was, de kerstboom optuigen. Zij kwam daarbij niet op plaatsen waar ze eigenlijk niet mocht zijn. Ook waren er geen waarschuwingen. Het “enige” verwijt dat de vrijwilliger in deze zaak te maken viel, is dat zij vergeten was om bij het optuigen van de boom eerst om zich heen te kijken of er iets in de weg stond. In deze situatie is er sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden en kan niet worden gesteld dat de vrijwilliger zich bewust anders had moeten gedragen dan zij had gedaan.


Uiteindelijk werd er bepaald dat de vrijwilliger wettelijk niet aansprakelijk is voor de schade aan de avondmaalsbeker. Omdat er geen sprake is van wettelijke aansprakelijkheid komt deze schade ook niet voor vergoeding vanuit de AVP in aanmerking. De eigenaar van de avondmaalsbeker, de kerk, zal deze schade dus zelf moeten dragen of claimen bij de verzekering die de kerk zelf heeft afgesloten.

Terug

Meer nieuws

Weer op vakantie?

Laten de gevolgen van het coronavirus het in de komende maanden wel of niet toe dat we op... Lees meer

Bij uw autoverzekering gaat iets veranderen

Er gaat iets veranderen bij autoverzekeringen! Wij vertellen u hierover graag iets meer Lees meer

Slotenmaker? Let op!!

Wat doet u als u per ongeluk, zonder sleutel de deur achter u dichttrekt? U schakelt of de buren...

Lees meer