Ik vind dat de verzekeraar de schade te laag inschat

Meestal gaat het goed

Jaarlijks handelen verzekeringsmaatschappijen vele honderdduizenden claims af. Bijna altijd gaat dit goed in de zin dat de verzekerden tevreden zijn met de vergoeding die zij van de verzekeringsmaatschappij ontvangen. Soms ook niet. Dan is het de vraag wat de verzekerde kan doen.

Ons kantoor behartigt uw belangen

Wanneer je een schadeverzekering via ons kantoor hebt afgesloten behartigen wij ook jouw belangen op het moment dat er een schade is. Wij gaan dan de gegevens verzamelen die nodig zijn om de schade in een keer goed te melden bij de verzekeraar. Wanneer de verzekeraar een beslissing neemt, beoordelen wij de voorgestelde afwikkelingen. Denken wij dat de verzekeringsmaatschappij een voorstel doet dat niet overeenkomt waarop je volgens ons op basis van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt, dan gaan wij in gesprek met de verzekeraar. Vaak kunnen dan misverstanden of onduidelijkheden worden weggenomen.

Wanneer er echt geen overeenstemming kan worden bereikt

Wanneer er discussie blijft bestaan wat de correcte hoogte van de schadevergoeding is, dan heb je als verzekeringnemer op grond van de wet recht op het benoemen van een contra-expert. Contra-experts zijn deskundigen die op basis van de concrete situatie bij een schade een goede berekening kunnen maken van de werkelijke schade die je lijdt. De wet geeft aan dat de redelijke kosten van deze expert voor rekening komen van de verzekeraar.

De verzekeraar mag in zijn verzekeringsvoorwaarden niet opnemen:

  • Wie je als contra-expert mag benoemen.
  • Dat je eerst toestemming aan de verzekeraar moet vragen voordat je tot benoeming overgaat.
  • Het maximale bedrag dat de verzekeraar aan kosten van de contra-expert zal vergoeden.

De kosten van de contra-expert moeten wel redelijk zijn. Het moet redelijk zijn dat je een contra-expert inschakelt. Er moet dus echt een relevant verschil zijn in het aanbod van de verzekeraar en het bedrag dat u aan schadevergoeding eist. Ook de hoogte van de rekening van de contra-expert moet redelijk zijn. De contra-expert die via een kort digitaal gesprek via Teams tot een oordeel komt, zal over het algemeen een lager bedrag aan kosten rekenen dan de contra-expert die uitgebreide berekeningen moet gaan maken.

Vergoeding alleen over hoogte schadebedrag

De wettelijke verplichting van verzekeringsmaatschappijen om de kosten van de contra-expert te betalen geldt alleen voor geschillen over de hoogte van de schadevergoeding. De regeling geldt niet voor inschakeling van een contra-expert om te beoordelen wat de oorzaak van de schade was, welke partij hiervoor aansprakelijk is en voor de vraag of de schade wel of niet onder de verzekeringsvoorwaarden geldt.

Bij deze laatste situaties is het overigens wel zo, dat mocht uit de door jou ingezette contra-expertise blijken dat je gelijk hebt en de verzekeraar dit ook erkent, de verzekeraar in het algemeen ook de door jou gemaakte redelijke kosten ten behoeve van deze contra-expert vergoedt.

Vraag ons advies bij benoemen van een contra-expert

Wanneer je overweegt een contra-expert in te schakelen vraag ons dan altijd om advies. Wij leggen je graag uit waarom dit verstandig is.

  • In het algemeen zullen wij aan de verzekeraar meedelen dat er een contra-expert zal worden ingeschakeld. Vaak leidt dit ertoe dat men nog eens kritisch gaat kijken of het tot dan toe ingenomen standpunt echt “houdbaar” is. Begint de verzekeraar zelf te twijfelen dan is de kans groot dat deze met een nieuw voorstel komt.
  • Een aantal schade-experts werkt veel in opdracht van verzekeringsmaatschappijen. Dat maakt hun niet bij voorbaat ongeschikt. Maar het is wel goed dit vooraf te weten en dit eventueel bespreekbaar te maken wanneer je toch een beroep op deze expert wil doen.
  • Dan zijn er ook nog partijen die zich expert noemen maar dit niet zijn. Zij beloven je vaak “gouden bergen” maar hun oordelen worden vaak niet overgenomen door de verzekeraars. Ook de rechter volgt vaak hun oordelen niet. Kort samengevat: daar heb je niets aan.
Terug

Meer nieuws

Fietsaccu’s: ga er zorgvuldig mee om

De meeste fietsen die tegenwoordig worden gekocht zijn elektrisch. Het is belangrijk dat je... Lees meer

Schenkingsregels 2024

Rondom het geven van een schenking of juist het ontvangen van een schenking gelden fiscale... Lees meer

Is alleen het kenteken voldoende voor een goede autoverzekering?

De autoverzekering. Wanneer je een auto koopt is dit vaak iets dat je -even snel- telefonisch of... Lees meer