Nieuwe fietssleutel?

Wel of niet op slot

De verzekeringsmaatschappijen eisen natuurlijk dat de bezitter die zijn fiets tegen diefstal wil verzekeren zorgvuldig met de fiets omgaat en binnen redelijke grenzen alles doet om diefstal te voorkomen. Bijvoorbeeld door de fiets op slot te zetten. Om te kunnen bewijzen dat de fiets ten tijde van de diefstal op slot stond, zal na een diefstal de verzekeraar vaak om toezending van twee fietssleutels vragen: de sleutel die voor de fiets werd gebruikt en de reservesleutel.

Wijziging reservesleutel doorgeven

Bij de betere sloten hebben de sleutels een unieke code. Na een diefstal waarbij de fiets niet op slot stond, kan de eigenaar besluiten om nog snel een extra reservesleutel te laten maken om, wanneer de verzekeraar daarom vraagt, twee fietssleutels te kunnen opsturen en daarbij aan te geven dat de fiets “echt” op slot stond. 

Om dit te voorkomen eisen bepaalde verzekeraars dat nadat een reservesleutel is gemaakt, de unieke code direct aan de verzekeraar wordt opgegeven. Dat betekent dus dat het kan gebeuren dat iemand een van zijn fietssleutels verliest en besluit voor de zekerheid een extra reservesleutel te laten maken. Geeft hij na ontvangst van deze nieuwe sleutel de code niet gelijk door aan de verzekeraar en wordt maanden later zijn fiets gestolen, dan kan de verzekeraar dus niet goed nagaan of de extra sleutel voor of na de diefstal is gemaakt. En dus is er geen zekerheid of de fiets ten tijde van de diefstal nu wel of niet op slot stond.

In zo’n situatie kan het gebeuren dat de verzekeraar terecht mag weigeren de schade als gevolg van de diefstal uit te keren.

Terug

Meer nieuws

Uw autoverzekeraar erkent ‘uw’ schuld terwijl u het hiermee niet eens bent

U raakt met uw auto betrokken bij een verkeersongeval. Niets ernstigs, maar toch is er schade....

Lees meer

Betere verzekeringsmogelijkheden voor voormalig kankerpatiënten

Elke dag weer worden hele kleine stapjes gezet om de overlevingskans van mensen bij wie een vorm...

Lees meer

Nieuwe fietssleutel?

Heeft u een fietsverzekering? Let dan op de verzekeringsvoorwaarden wanneer u een nieuwe...

Lees meer