Ook uw autoverzekering verdient aandacht

Grijs: Bijna een derde van alle personenauto’s die begin 2019 in Nederland geregistreerd stonden, is grijs. Sinds 2005 is grijs al de meest voorkomende kleur voor auto’s. Daarna komen de kleuren zwart en blauw.

Meer elektrische auto’s: Begin 2019 reden er in Nederland 45.000 volledig elektrische auto’s rond, een verdubbeling ten opzichte van 2018. De verwachting is dat dit aantal in de komende tijd sterk gaat stijgen. Daarnaast zijn er 176.000 hybride auto’s en 94.000 plug-in hybrides.

Auto van de zaak: Indien de werkgever u een auto ter beschikking stelt, dan staat deze auto vaak op naam van het bedrijf waarbij u werkt. Wanneer u in de toekomst zelf opnieuw een auto koopt, is het maar de vraag of de jaren waarin u een auto van de zaak had meetellen voor het berekenen van het aantal schadevrije jaren. Het aantal schadevrije jaren waarop u aanspraak kunt maken kan fors schelen in de premie die u gaat betalen indien u zelf uw auto moet verzekeren. Heeft u een auto van de zaak en bent u de enige bestuurder van deze auto? Vraag dan aan uw werkgever of de verzekeringsmaatschappij waar deze auto is verzekerd een verklaring van uw werkgever accepteert voor het jaarlijks toekennen van schadevrije jaren op uw naam.

Leaseauto: Steeds meer particulieren sluiten een overeenkomst met de autodealer af waarbij zij de beschikking krijgen over een nieuwe auto en waarbij voor een vast bedrag per maand alle kosten van de auto, buiten de brandstof (en bekeuringen!), worden gefinancierd. Het voordeel van zo’n leasecontract is dat u te maken krijgt met vaste lasten en niet met onverwachte uitgaven. Nadeel is dat u na afloop van de leasetermijn de auto weer moet inleveren en u hiervoor geen vergoeding krijgt. Het is gebruikelijk dat na afloop van het leasecontract u een leaseverklaring krijgt. In deze verklaring staat hoeveel jaar u in de leaseauto heeft gereden en of u betrokken bent geweest bij ongevallen. Gaat u zelf weer een auto kopen en verzekeren dan is deze verklaring belangrijk om voor u de juiste premie te kunnen berekenen. Zonder deze verklaring loopt u het risico dat u deze “schadevrije jaren” verliest, wat forse consequenties kan hebben voor de premie van uw autoverzekering.

Kleine schade? Goed rekenen loont: Het kan gebeuren dat u een kleine schade aan uw auto heeft. Ook wanneer deze schade onder de dekking van uw verzekering valt, is het toch verstandig om te onderzoeken of het voordelig is om deze schade door de verzekering te laten vergoeden. Dat hangt namelijk af van de bepalingen in uw verzekeringsvoorwaarden. Sommige verzekeringen kennen een extra bescherming waardoor de eerste schade die u in een jaar meldt, niet leidt tot terugval in het aantal schadevrije jaren. Hoe meer schadevrije jaren hoe lager de premie wordt. Stel nu als voorbeeld dat de schade aan uw auto €300 is. Wanneer u deze schade claimt, kan dat in dit voorbeeld ertoe leiden dat uw premie van de verzekering €150 hoger wordt. Gaat u de schade dan wel of niet claimen? De eerste reactie zal misschien “ja” zijn. Immers uw schade is €300 en het “kost” u €150 aan extra premie, dus het “voordeel’ voor u is dan toch €150? Nee dus. Want de terugval in schadevrije jaren zal ook in de jaren daarna doorwerken in de hoogte van de premie. Heeft u een “kleine” schade dan berekenen wij graag voor u wat de gevolgen zijn op langere termijn en of het voor u wel of niet voordelig is om deze schade bij de verzekeraar te claimen.

Schade in het buitenland: De vakantieperiode is net geweest en veel van de 8,5 miljoen auto’s waren even in het buitenland. Onvermijdelijk zijn er een aantal van deze auto’s betrokken geweest bij een aanrijding. Vindt de aanrijding plaats binnen de Europese Unie dan gelden er regels waardoor het verhalen van een autoschade op een buitenlandse tegenpartij een stuk gemakkelijker is dan wanneer het ongeval buiten de Europese Unie plaatsvindt. Is uw auto allrisk verzekerd dan zal uw eigen verzekeraar de schade afwikkelen. Meent uw verzekeraar dat de tegenpartij aansprakelijk is dan zal uw verzekeraar uw schade vergoeden en zelf acties ondernemen om deze schade bij de (buitenlandse) tegenpartij te verhalen. Anders is dit wanneer u uw auto alleen tegen wettelijk aansprakelijkheid heeft verzekerd. Op dat moment zult u zelf actie moeten ondernemen om uw schade te verhalen indien u meent dat de buitenlandse tegenpartij aansprakelijk is voor deze schade. Dit kan knap lastig zijn! Zo’n verhaalsactie is iets eenvoudiger geworden omdat elke verzekeraar in de Europese Unie verplicht is in Nederland een wettelijk vertegenwoordiger te hebben. U kunt dus bij een schade in Frankrijk met deze wettelijke vertegenwoordiger in Nederland in de Nederlandse taal proberen uw schade te verhalen indien u kunt aantonen dat de Franse bestuurder aansprakelijk was voor het ongeval.

Heeft u een WA-autoverzekering of een beperkt cascoverzekering? Het kan dan interessant zijn om na te denken om een auto rechtsbijstandverzekering af te sluiten of de WA- of beperkt casco verzekering uit te breiden met een “verhaalservice”. Deze aanvulling geeft recht op het verhalen van uw schade op de buitenlandse, aansprakelijke partij.

Terug

Meer nieuws

Onafhankelijk adviseur? Hoe zit dat nu precies

In de communicatie van ons kantoor vermelden wij dat wij een ‘onafhankelijk financieel adviseur...

Lees meer

Laptop, tablet en mobiel vaker uitgesloten op inboedelverzekering

Een Inboedelverzekering dekt schade aan spullen in uw huis door bijvoorbeeld diefstal, lekkage...

Lees meer

Hoe aansprakelijk voelt u zich?

Door een moment van onoplettendheid kunt u een ander schade toebrengen. Bijna iedereen heeft...

Lees meer