Ook voor een AVP is advies wenselijk

Wettelijke aansprakelijkheid

Door iets te doen of na te laten kunnen anderen schade lijden. Denk aan de situatie dat u als voetganger zonder goed te kijken oversteekt en een wielrijder komt daardoor te vallen. Of u stoot, wanneer u bij iemand op visite bent, een vaas om die breekt. Dat kan u overkomen, maar ook uw kinderen. Indien u op grond van de wet voor de schade aansprakelijk bent, kan de benadeelde de door hem geleden schade bij u vorderen. Vooral indien er sprake is van letsel kan dit snel om enorme bedragen gaan die de meeste mensen niet zomaar voorhanden hebben. Daarvoor biedt de AVP uitkomst.

Niet alles is verzekerd

De AVP dekt niet alle vormen van aansprakelijkheid. In het algemeen zijn uitgesloten:

  • De schade die u veroorzaakt door of met een motorrijtuig;
  • Schade die opzettelijk is veroorzaakt tenzij veroorzaakt door een kind jonger dan 14 jaar;
  • Schade op uw werk of die te maken heeft met uw eigen bedrijf;
  • Schade die te maken heeft met het niet goed nakomen van een overeenkomst die u met een derde heeft afgesloten (contractuele aansprakelijkheid).

Alleenstaand of gezin?

De hoogte van de premie hangt af van of u een gezin bent of alleenstaand. Hoewel het over relatief kleine premieverschillen gaat, zien we hier in de praktijk toch allerlei misverstanden ontstaan. Wanneer is er sprake van een gezin, wanneer van alleenstaand en wanneer is een “kind” geen kind meer en moet dit een “eigen” AVP afsluiten? Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

  • Ouders gaan scheiden maar met een regeling waarbij kinderen deels bij de ene ouder blijven wonen en deels bij de andere ouder.
  • Het kind dat gaat studeren, gaat “op kamers” en komt elk weekend weer thuis (met een zak vuile was) of het kind betrekt een appartement en laat zich in de betreffende gemeente ook inschrijven.
  • Een van de partners of een kind gaat in kader van werk of studie een aantal maanden in het buitenland wonen.

Vinden er dit soort veranderingen in uw gezin plaats? Informeer ons dan. Wij onderzoeken of er aanleiding is om uw AVP verzekering aan te passen.

Terug

Meer nieuws

De lekkage moet wel onvoorzienbaar zijn!

De kring op het plafond wordt groter en groter: lekkage! Gelukkig heeft u een woonverzekering en... Lees meer

Heeft u een asbest dak of een gevel met asbest?

Is een (uw) asbest dak te verzekeren? Jawel, maar maatschappijen hanteren verschillende...

Lees meer

Aansprakelijkheid ouders voor gedragingen van kinderen

Kinderen kunnen schade bij derden veroorzaken. Vaak zal dat per ongeluk zijn. Soms is er sprake...

Lees meer