Schade door een omgevallen boom: wie is aansprakelijk?

Wie is er aansprakelijk?

Hoewel de buren eigenaar zijn van de boom, betekent dit niet automatisch dat ze ook aansprakelijk zijn voor de verrichte schade. Het belangrijke woord wat we in dit geval zoeken is risicoaansprakelijkheid. Maar wat houdt dat precies in? Het artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek (BW) legt ons dit uit.

Dit artikel geeft aan dat wanneer iemand anders schade heeft door bijvoorbeeld een opstal, de eigenaar hiervoor aansprakelijk is. Zelfs als de eigenaar van de opstal hier niks aan kan doen. Nu hoor ik je denken: “valt een boom hier ook onder?” In lid 4 van artikel 6:174 omschrijven zij de opstal als: “gebouwen en werken, die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtsreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.”

Dus bomen, of andere beplanting worden niet gezien als onderdeel van onroerende zaken. Zelfs als deze zijn geplant op de grond van de eigenaar. Hierdoor vallen bomen dus niet onder ‘opstal’ en geldt er geen risicoaansprakelijkheid.

Maar wat nu?

Omdat bomen niet onder risicoaansprakelijkheid vallen, kan de eigenaar alleen aansprakelijk worden gesteld wanneer de eigenaar verantwoordelijk is voor de omstandigheden. Maar om welke omstandigheden gaat het dan?

Omstandigheden: het weer is de boosdoener

Voor het weer is natuurlijk niemand verantwoordelijk. Als een goed onderhouden boom door de storm omvalt, is er sprake van overmacht. Het is dan ook lastig om de eigenaar aansprakelijk te stellen voor de schade die een storm veroorzaakt. We spreken in zo’n situatie over “stormschade”.

Omstandigheden: geen storm toch schade

Een boom kan schade veroorzaken. Ook zonder storm kunnen takken vallen of de boom omvallen. Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid?

De eigenaar van de boom is verplicht om de boom goed te onderhouden en moet mogelijke schade voorkomen. Treedt er toch schade op? Dan is het aan jou als schadelijdende partij om te bewijzen dat de eigenaar heeft verzaakt in zijn verplichtingen en hem of haar iets verweten kan worden. We noemen dit: “Sprake van een onrechtmatige daad”. Dit kan zijn door slecht onderhouden. Zoals onvoldoende controle of onderhoud. Of te veel snoeien waardoor de boom dood gaat of beschadigd raakt.

Ontstaat er toch schade door de boom? Dan is het aan de schadelijdende partij om te bewijzen dat er sprake was van verwaarlozing of nalatigheid

TIP

Zie je dat een boom niet in goede staat is en ben je bang voor schade? Maak dan foto’s van de situatie en geef het aan bij de eigenaar. Schriftelijk is de beste manier want dan heb je bewijslast.

Aansprakelijk of niet?

De eigenaar van de boom is bij schade dus niet automatisch aansprakelijk. Het is volledig afhankelijk van de omstandigheden. 

Heb jij schade ervaren? Neem contact met ons op en we leggen de claim neer bij de verzekeraar. De verzekeraar helpt  verder tr onderzoeken of de schade verhaald kan worden op de aansprakelijkheidsverzekering van de eigenaar.

En onthoud: wie eist die bewijst.

Terug

Meer nieuws

Elektrische fietsen geliefd bij dieven

Sinds 2018 worden er jaarlijks meer nieuwe elektrische fietsen verkocht dan gewone toer- of... Lees meer

Struikelen over je eigen voeten is niet (altijd) onrechtmatig

De Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) is een belangrijke verzekering. Voor...

Lees meer

Uitgesteld! Registratie- en kentekenplicht bijzondere bromfietsen

Dat de registratie- en kentekenplicht eraan komt, dat wisten we al. Maar: wist je ook dat deze... Lees meer