Schenkingsregels 2024

Schenken kan in veel vormen

Wanneer wij praten over schenken dan denken wij al snel aan een bedrag in geld. Maar de belastingdienst ziet dat breder. Alles wat zonder tegenprestatie wordt gegeven en een economische waarde heeft, beschouwt de belastingdienst als schenking. Bij het geven van bijvoorbeeld een auto kan dan de waarde worden aangehouden die in de ANWB koerslijst staat vermeld? Bij kunst of antiek kan de waarde afgeleid worden van de waarde waartegen het object is verzekerd of moeten de opbrengsten van soortgelijke objecten op veilingen worden aangehouden?

Soms betalen, soms aftrekbaar

Er kunnen situaties zijn waarbij je een schenking ontvangt en vervolgens over de waarde van die schenking belasting moet betalen.

  • Schenking aan kleinkinderen: In 2024 mogen grootouders per kleinkind € 2.658,-- schenken zonder dat het kleinkind hierover schenkingsbelasting hoeft te betalen. Deze vrijgestelde schenking kan elk jaar plaatsvinden.
  • Schenking aan kinderen: In 2024 mogen ouders per kind € 6.633 schenken zonder dat het kind hierover schenkingsbelasting hoeft te betalen. Ook deze schenking mag elk jaar plaatsvinden.
  • Eenmalig verhoogde vrijstelling algemeen: Ouders mogen elk van hun kinderen tussen de 18 en 40 jaar eenmalig een forse schenking doen zonder dat het kind hierover schenkingsbelasting hoeft te betalen. Voor 2024 geldt hiervoor het maximum van € 31.813.
  • Eenmalig verhoogde vrijstelling voor studie: Ouders mogen elk van hun kinderen tussen de 18 en 40 jaar in 2024 eenmalig een bedrag van maximaal € 66.268 schenken in verband met hun studie zonder dat het kind hierover schenkingsbelasting hoeft te betalen.

Ben je zelf de schenker dan mag je de waarde van sommige schenkingen in mindering brengen op jouw belastbaar inkomen. Dat laatste is onder meer, onder bepaalde voorwaarden, het geval wanneer je de schenking doet aan een goed doel dat door de belastingdienst wordt aangemerkt als een “algemeen nut beogende” instelling, ANBI.

Uitgebreidere informatie

Op de site van de belastingdienst is een uitgebreid overzicht te vinden van de fiscale gevolgen van het geven of ontvangen van een schenking: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/

Terug

Meer nieuws

Elektrische fietsen geliefd bij dieven

Sinds 2018 worden er jaarlijks meer nieuwe elektrische fietsen verkocht dan gewone toer- of... Lees meer

Struikelen over je eigen voeten is niet (altijd) onrechtmatig

De Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) is een belangrijke verzekering. Voor...

Lees meer

Uitgesteld! Registratie- en kentekenplicht bijzondere bromfietsen

Dat de registratie- en kentekenplicht eraan komt, dat wisten we al. Maar: wist je ook dat deze... Lees meer