Steeds meer woningen met zonnepanelen

 Aantal woningen met zonnepanelen groeit

Eind december 2022 lagen bij ongeveer 35% van alle koopwoningen zonnepanelen op het dak. Voor alle sociale huurwoningen was dit 16%. Op dit moment zijn zonnepanelen in Nederland goed voor bijna 40% van het totaal aan duurzaam opgewekte energie.

Makelaars zien dat kopers steeds meer letten op het energielabel

Makelaars zien dat consumenten die zich oriënteren op een woning steeds meer letten op het energielabel van de woning. Woningen met een beter energielabel worden voor een hoger bedrag verkocht dan gelijksoortige woningen met een lager energielabel. Ook is te zien dat woningen met een goed energielabel meer kijkers trekken en sneller verkocht zijn dan de woningen met een minder goed energielabel.

De prijs van zonnepanelen

De prijs van zonnepanelen is sinds 1975 sterk gedaald. Een “wattpiek” is het vermogen van een zonnepaneel om energie op te wekken onder standaard testcondities. In 1975 waren de kosten voor 1 wattpiek nog ongeveer 80 euro. Nu slechts 30 eurocent. De verwachting is dat de prijzen van zonnepanelen in de komende jaren nog iets verder zullen dalen. Belangrijker is dat innovaties ertoe leiden dat het opgewekte vermogen per zonnepaneel verder stijgt.

Nieuwe vragen voor verzekeringsmaatschappijen

Het massaal plaatsen van zonnepanelen leidt bij verzekeringsmaatschappijen tot vragen over de risico’s op schade en welke aanpassingen in verzekeringsvoorwaarden wenselijk zijn. Wij bespreken kort een aantal van die vragen.

  • Brand lastig te blussen:  Ontstaat een brand aan een dak waarop veel zonnepanelen liggen dan is deze vaak lastig te blussen. De schade aan het totale pand kan dan hoger zijn dan bij dezelfde brand bij een pand zonder zonnepanelen.
  • Verspreiding van glasdeeltjes:  Bij een brand of storm kunnen de zonnepanelen kapotgaan en in talloze, kleine glasdeeltjes over een groot oppervlakte rondom de woning of het bedrijf worden verspreid. Zeker in agrarische gebieden waar vee op het land loopt, betekent dit dat er dure schoonmaakoperaties nodig zijn.
  • Wel of niet melden op opstalverzekering:  Verzekeringsmaatschappijen hebben een verschillend beleid ten aanzien van zonnepanelen. Bij bepaalde opstalverzekeringen is schade aan zonnepanelen niet automatisch meeverzekerd. Heb je zo’n verzekering en plaats je later zonnepanelen op je dak zonder de verzekeringsmaatschappij hierover te informeren, dan kan dat tot gevolg hebben dat bij een brand of storm de schade aan de zonnepanelen niet door de verzekeringsmaatschappij vergoed wordt.
  • Door wie zijn de zonnepanelen geïnstalleerd: Zonnepanelen zijn elektrische installaties. Onzorgvuldige installatie waarbij bijvoorbeeld kabels niet goed afgeschermd worden of de verschillende onderdelen, bijvoorbeeld omvormers, niet goed op elkaar zijn afgestemd kunnen leiden tot kortsluiting en aanzienlijke schades. Dit brengt de vraag mee of je als verzekeringsmaatschappij eisen gaat stellen aan de kwaliteit van de installateur als voorwaarde voor dekking van de verzekering.

Vragen voor de toekomst

Zonnepanelen zullen op enig moment aan het eind van hun leven zijn. Op dit moment zijn er nog geen goede methoden om oude zonnepanelen te recyclen. Gelet op de enorme hoeveelheid zonnepanelen die er nu al zijn geïnstalleerd is het te hopen dat er snel goede recycle-mogelijkheden worden ontwikkeld.

Terug

Meer nieuws

Maak de woning tijdig herfst- en winterklaar

Het is herfst en de datum van 22 december waarop formeel de winter ingaat begint alweer in het...

Lees meer

Recht hebben en recht krijgen. Dat is niet hetzelfde

De meeste verschillen van mening los je op met een goed gesprek. Maar dit lukt helaas niet... Lees meer

Schade door een omgevallen boom: wie is aansprakelijk?

De herfst is begonnen! Dit kleurrijke seizoen, met vallende bladeren en frissere temperaturen,... Lees meer