Wanneer zijn ouders aansprakelijk voor opgevoerde elektrische fiets?

Fietsen

Als fietser kan je betrokken raken bij een ongeval. Wanneer anderen schade lijden door dat ongeval en het ongeval is jouw schuld dan zal je ook de schade van die ander moeten vergoeden. Vooral wanneer door het ongeval iemand ongelukkig komt te vallen en gewond of invalide raakt kan de schade enorm zijn. Dergelijke schades zijn gelukkig verzekerd op de Aansprakelijkheids Verzekering voor Particulieren, AVP. De meeste mensen hebben zo’n AVP.

De AVP vergoedt ook de schade wanneer jij tijdens het ongeval reed op een “normale” elektrische fiets. Onder normaal verstaan we dan een fiets die niet harder gaat dan 25 kilometer per uur en voorzien is van trapondersteuning met een vermogen onder de 250 Watt.

De opgevoerde elektrische fiets

Voor een deel van de jeugd is die 25 kilometer per uur te langzaam. En trapondersteuning? Je hebt een motor op de fiets die moet dat toch makkelijker kunnen? Dus wordt er gesleuteld en gaat de fiets opeens een stuk harder en hoef je niet meer mee te trappen. Wat onze kinderen niet goed in beeld hebben, is dat ze door hun handigheid van een fiets juridisch gezien een brommer hebben gemaakt. Wat zijn de eisen die de wetgever aan een brommer stelt? Precies: helm en verzekering!

Gevolgen bij ongeval

De meeste op deze wijze opgevoerde elektrische fietsen en fatbike’s zijn niet door de bestuurder verzekerd. Ook zij kunnen aansprakelijk zijn voor een ongeval waarbij derden schade lijden. Anders dan bij de trapfiets of “normale elektrische fiets” biedt de AVP geen dekking voor schade door voertuigen die juridisch vallen onder de definitie van een brommer. Degene die schade heeft geleden zal zich dan richten tot de bestuurder van de fiets en tot diens ouders.

Wanneer moeten de ouders betalen?

Richt jouw kind schade aan, dan hangt het van zijn of haar leeftijd af wie aansprakelijk is. Er gelden de volgende wettelijke regels:

  • Is het kind jonger dan 14 jaar, dan ligt de aansprakelijkheid bij de ouders.
  • Is het kind 14 of 15 jaar, dan is het zelf aansprakelijk. Als ouder of voogd ben je echter ook aansprakelijk als jij redelijkerwijs in staat was het kind tegen te houden bij het veroorzaken van de schade, maar dit niet hebt gedaan. Hier kunnen vervelende discussies ontstaan over de vraag of je als ouder wist dat de elektrische fiets was opgevoerd of niet langer trapondersteuning nodig had.
  • Is het kind 16 jaar of ouder, dan is het zelf aansprakelijk.

Nu zullen de meeste kinderen van 16 jaar niet over grote vermogens beschikken. Die heb je wel nodig wanneer je de schade moet vergoeden van iemand die levenslang invalide is geworden als gevolg van het ongeval waarvoor het kind aansprakelijk is.

Toch maar wat strenger zijn?

Het opvoeren van de elektrische fiets/fatbike en vervolgens daarmee op de openbare weg gaan rijden is in strijd met de wet. Het brengt ook enorme risico’s met zich mee. Meestal gaat het goed. Maar soms niet. De ellende, die daarvan ook financieel het gevolg kan zijn, weegt niet op tegen de lol en het gemak van het opvoeren van de fiets.

Terug

Meer nieuws

Maak de woning tijdig herfst- en winterklaar

Het is herfst en de datum van 22 december waarop formeel de winter ingaat begint alweer in het...

Lees meer

Recht hebben en recht krijgen. Dat is niet hetzelfde

De meeste verschillen van mening los je op met een goed gesprek. Maar dit lukt helaas niet... Lees meer

Schade door een omgevallen boom: wie is aansprakelijk?

De herfst is begonnen! Dit kleurrijke seizoen, met vallende bladeren en frissere temperaturen,... Lees meer