Zorgverzekering: er valt echt iets te kiezen

De basisverzekering voor iedereen verplicht

Iedereen die in Nederland woont of werkt is op grond van de wet verplicht een basisverzekering af te sluiten. De centrale overheid bepaalt elk jaar welke medische kosten via de basisverzekering worden vergoed. Grof gesteld geeft de basisverzekering recht op vergoeding van alle direct noodzakelijke, medische zorg.

Verschillende aanbieders en verschillen in premie

Er zijn verschillende verzekeringsmaatschappijen waar u de basisverzekering kunt afsluiten. Elke maatschappij bepaalt zelf de hoogte van de premie. Per maatschappij betalen alle klanten dezelfde premie voor een individuele zorgverzekering, maar tussen de maatschappijen onderling kunnen dus wel verschillen zitten.

Verplicht eigen risico

Alle zorgverzekeringen kennen een verplicht eigen risico. Voor 2021 is dat € 385 per verzekerde per jaar. Voor de medische kosten voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico. Indien u geconfronteerd wordt met kosten voor medische hulp waar u het eigen risico geacht wordt zelf in een keer te voldoen, dan bieden alle zorgverzekeraars de mogelijkheid om dit eigen risico gespreid over het jaar te betalen. Veel verzekeraars bieden de mogelijkheid om vrijwillig het eigen risico te verhogen. Dit leidt tot een lagere premie. Of het verstandig is om van deze mogelijkheid gebruik te maken, hangt uiteraard niet alleen af van de vraag of u dat hogere eigen risico gemakkelijk zelf kunt financieren, wanneer u medische hulp nodig heeft, maar ook of u nu al weet of de kans hoog inschat dat u in het komend jaar medische kosten zult hebben.

Acceptatieplicht

Alle verzekeringsmaatschappijen die een basisverzekering aanbieden, zijn verplicht iedereen te accepteren. Dus ook consumenten van wie zeker is dat zij in de komende jaren geconformeerd zullen worden met hoge medische kosten moeten worden geaccepteerd.

Een natura- of voor restitutieverzekering

Restitutie verzekering

Bij een restitutie verzekering bepaalt u zelf tot welke zorgaanbieder u zich wendt. Heeft u bijvoorbeeld goede ervaringen met een zorgaanbieder in een ander deel van het land dan kunt u zich door die zorgaanbieder laten behandelen. Óf u betaalt eerst zelf de kosten waarna u deze terugkrijgt van uw verzekeraar, of de verzekeraar betaalt deze zorgaanbieder rechtstreeks.

Natura verzekering

Bij een naturapolis is het de bedoeling dat u zich laat behandelen door een zorgaanbieder waarmee de zorgverzekeraar een overeenkomst heeft. Uw vrijheid om zelf te kiezen door welke dokter u zich laat behandelen is dus beperkter dan bij een restitutieverzekering. Laat u zich toch behandelen door een zorgaanbieder waarmee uw verzekeraar geen samenwerking heeft dan zal een deel van de kosten die deze zorgaanbieder in rekening brengt voor uw eigen rekening blijven.

Aanvullende verzekering

Niet alle medische kosten vallen onder de basisverzekering. De meeste tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar vallen onder de basisverzekering. Maar voor 18 jaar en ouder vallen deze kosten niet onder de basisverzekering. Ook kosten voor bijvoorbeeld alternatieve geneeswijze vallen niet onder de basisverzekering. De kosten van fysiotherapie worden slechts in bepaalde situaties door de basisverzekering vergoed. Voor deze kosten die niet onder de basisverzekering vallen kunt u zich aanvullend verzekeren. Hierbij geldt echter voor de verzekeraar geen acceptatieplicht.

Via website als de Zorgvergelijker, Zorgkiezer of via de Consumentenbond kun u eenvoudig zien welke zorgverzekering het beste bij u past en wat de bijhorende premies zijn. Wellicht is nu het moment om over te stappen!

Terug

Meer nieuws

De lekkage moet wel onvoorzienbaar zijn!

De kring op het plafond wordt groter en groter: lekkage! Gelukkig heeft u een woonverzekering en... Lees meer

Heeft u een asbest dak of een gevel met asbest?

Is een (uw) asbest dak te verzekeren? Jawel, maar maatschappijen hanteren verschillende...

Lees meer

Aansprakelijkheid ouders voor gedragingen van kinderen

Kinderen kunnen schade bij derden veroorzaken. Vaak zal dat per ongeluk zijn. Soms is er sprake...

Lees meer